ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲေပၚက တီထြင္ဖန္တီးမႈ

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲေပၚက တီထြင္ဖန္တီးမႈ

ကုမၸဏီတစ္ခုအေပၚမႇာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏႇစ္ရႇည္စစ္တမ္းတစ္ခုမႇာ စုံစမ္းေမးျမန္းခံရသူ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကုမၸဏီရဲ႕ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမႇာ တီထြင္ဖန္တီးမႈတစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ရဘူးလုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ကုမၸဏီက တာ၀န္ရႇိသူေတြက ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲရာေပါင္းမ်ားစြာရႇိခဲ့ေၾကာင္း ရႇင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါအျပင္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမႇာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊ ေမးခြန္းေတြကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးလုိက္တဲ့အခါ တီထြင္ဖန္တီးမႈအေျမာက္အျမား ပါရႇိေနတာကုိ ေတြ႕ရႇိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲေပၚမႇာ ေအာင္ျမင္မႈရရႇိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့၊ မသိသာမျမင္သာတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာ ႏႇစ္ပါးသြားအကပါ။ ဒီအကကေလးလႇဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္ကူးထဲမႇာ ဘယ္လုိတီးကြက္နဲ႔ ဘယ္လုိေျခလႇမ္းလႇမ္းၿပီး ကသြားရမလဲဆုိတာကုိ တီထြင္ဖန္တီးမႈပါရႇိတဲ့ အစီအမံတစ္ခု ေစာေစာကတည္းက ရႇိေနရမႇာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကေနရင္း စုိက္လုိက္မတ္တတ္မႇာလည္း တစ္ဖက္သားရဲ႕ ႀကိဳးကုိၾကည့္ၿပီး တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ လုပ္သြားရပါတယ္။ ကုိယ့္ဘက္က ပုံေသနည္းအတုိင္းပဲ ဆက္ကေနလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲမႇာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ပုံေသကားက် လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတုိင္းဟာ တစ္မူထူးျခားမႈေတြ ရႇိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္၀င္စားဖုိ႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ႏႇစ္ပါးသြားအကမႇာ အေပးအယူမွ်သြားရင္ သိပ္ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းသလုိပဲ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲမႇာ ထူးျခားစြာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ႏႇစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အေရးျဖစ္သြားရေအာင္ ဘယ္လုိတီထြင္ဖန္တီးမႈ လုပ္ေပးလုိက္ရမလဲဆုိတာဟာ အလြန္ကုိ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့ စိတ္ကူးတစ္ခုပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ ထူးျခားတဲ့အေျခအေန တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မႇာ ထူးျခားတဲ့ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုေတာ့ လုိအပ္မႇာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထူးျခားတဲ့ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႀကိဳတင္ၿပီး မသိႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း တီထြင္ဖန္တီးမႈစိတ္ကူး လုိအပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲမႇာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ ေျခလႇမ္းမႇန္သမွ်ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအဆင့္ေတြထဲက ထြက္ၿပီး စဥ္းစားတတ္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖုိ႔ကုိလည္း တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲမႇာ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေရႇ႕မတုိးႏုိင္ေနာက္မဆုတ္ႏုိင္ဘဲ ေနရာမေရြ႕ႏုိင္ၾကေတာ့တာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနရာမေရြ႕ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိတာ တစ္ဖက္ဖက္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႇစ္ဖက္စလုံးကေသာ္လည္းေကာင္း အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ လုပ္မႇပဲျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သြားျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးဖက္ေတြဟာ ေနရာမေရြ႕ႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနကို ဆုိက္ေရာက္သြားၿပီဆုိမႇျဖင့္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္က ပဋိပကၡေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိးတက္မႈဆိတ္သုဥ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီအခ်ိန္မႇာ ႏႇစ္ဖက္စလုံးဟာ ေသတၲာအျပင္ဘက္က ထြက္ၾကည့္ၾကရပါေတာ့မယ္။ တီထြင္ဖန္တီးမႈရႇိတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ ထြက္ေပၚလာရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ ဒီလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲကုိ အခ်ိန္အနည္းငယ္၊ ဒါမႇမဟုတ္ ရက္အနည္းငယ္အနားေပးဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ ဒီအားလပ္ခ်ိန္ဟာ အနားယူရမယ့္ အားလပ္ခ်ိန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆတက္ထမ္းပုိးတုိးၿပီး အားထုတ္အလုပ္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစုံကုိ အသုံးျပဳၿပီး မိမိကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမႇ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏုိင္တဲ့လူတုိင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ရပါမယ္။ လက္ရႇိ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲေပၚမႇာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပကြက္အေျခအေနကုိ မွ်ေ၀ေပးရင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြထံမႇ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသစ္ရဦးမလား၊ ေခါင္းေဆာင္ငယ္အသီးသီးက သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္မူေဘာင္အတြင္းက ေနာက္ထပ္လုိက္ေလ်ာေပးႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြ ရႇိဦးမလားဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းဖ်ားကေလးေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တယ္လီဖုန္းေတြေပၚကတစ္ဆင့္ ကမ္းလႇမ္းေနရမႇာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေႏႇာက္ထဲမႇာလည္း ေနာက္ဆုံးရလာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈရႇိတဲ့စိတ္ကူးတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရႇိတဲ့အေျဖေတြကုိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အလုိအေလ်ာက္ေရြးခ်ယ္ေနရမႇာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ယခင္တုန္းက မစဥ္းစားခဲ့ဖူးတဲ့ ႏႇစ္ဖက္ခံတြင္းေတြ႕ေစမယ့္ အေျဖတစ္ခုေကာင္း၊ ဒါမႇမဟုတ္ ႏႇစ္ခုေကာင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူေတြဟာ ေတာက္ပတဲ့ မ်က္လုံးအစုံနဲ႔ ဣေႁႏၵမဆည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၿပံဳးစစအမူအရာေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲေပၚကုိ ျပန္ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပန္စတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စကားအသုံးအႏႈန္းဟာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ဒါမႇမဟုတ္ ကံေကာင္းရင္ေအာင္ျမင္တဲ့ အေပးအယူတစ္ခုၿပီးဆုံးဖို႔အထိ တာသြားႏုိင္ပါတယ္။ ''တကယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ဒီလုိလုပ္ေပးလုိက္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘက္ကဘယ္လုိလဲ''။ ကုိယ့္ဘက္က စတင္ၿပီး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရႇိတဲ့ အလားအလာတစ္ခုကုိ ပစ္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကုိယ္ကပစ္ေပးလုိက္တာကုိ သူတို႔ဘက္ကမႀကိဳက္ေသးဘူးဆုိရင္ေတာင္မႇ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲေပၚမႇာ စကားစတင္ေျပာဖုိ႔အတြက္ ကမ္းလႇမ္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး စဥ္းစားစရာအႀကံျပဳခ်က္ေတြ တသီႀကီး ေနာက္ကလုိက္ပါလာမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔မေရြ႕ႏုိင္ေတာ့တဲ့ စားပြဲ၀ုိင္းအျဖစ္က လြတ္ေျမာက္သြားမႇာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမႇာေတာ့ ဒီထက္ပုိၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ တိတိက်က် ကမ္းလႇမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ''တကယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ဒီကိစၥကုိဒီလုိလုပ္ေပးလုိက္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘက္က ဟုိကိစၥကုိ ဟုိလုိလုပ္ေပးႏုိင္မလား''။ အျပန္အလႇန္အေပးအယူလုပ္ျခင္း ဥပေဒသကုိ က်င့္သုံးလုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘယ္နည္းလမ္းကုိပဲသုံးသုံး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မႇာ တီထြင္ဖန္တီးမႈစိတ္ကူးရႇိဖုိ႔က လုိရင္းပါပဲ။