မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ဆြန္ဇူးရဲ႕စစ္ဆင္ေရးပညာ

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ဆြန္ဇူးရဲ႕စစ္ဆင္ေရးပညာ

အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာပါ
ဆြန္ဇူးက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္မိန္႔ၾကားပါတယ္။

စစ္ပြဲေအာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ႀကိဳတင္ေျပာႏိုင္တဲ့အခ်က္ငါးခ်က္ ရႇိတယ္။

၁။ ဘယ္အခါမႇာ တိုက္ရမယ္။ ဘယ္အခါမႇာ မတိုက္ရဘူးဆိုတာသိရင္ စစ္ပြဲႏိုင္မယ္။

၂။ မိမိထက္သာတဲ့ စစ္အင္အားကိုေရာ မိမိေလာက္မေတာင့္တင္းတဲ့ စစ္အင္အားကိုပါ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုတာ နားလည္ရင္ စစ္ပြဲႏိုင္မယ္။

၃။ တပ္ဖြဲ႕၀င္အားလံုး ရည္မႇန္းခ်က္ခ်င္းတူညီၾကကာ စည္းလံုးေနရင္ စစ္ပြဲႏိုင္လိမ့္မယ္။

၄။ အသင့္အေနအထားမႇာ မရႇိေသးတဲ့ ရန္သူကို ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ဖို႔ ေကာင္းေကာင္းျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ရင္ စစ္ပြဲႏိုင္လိမ့္မယ္။

၅။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ စြမ္းရည္လည္းရႇိၾကမယ္။ ႏိုင္ငံ့ဥေသ်ာင္ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္ရဲ႕ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏႇာင့္ယႇက္ျခင္းလည္း မခံရဘူးဆိုရင္ စစ္ပြဲႏိုင္မယ္။

အထက္ပါငါးခ်က္ဟာ စစ္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးနည္းလမ္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ကြၽႏု္ပ္ေျပာလိုက္ပါတယ္။

- ရန္သူကို သိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုလည္း သိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ အဲဒီလိုႀကိဳးစားရင္ စစ္ပြဲတစ္ရာႏႊဲရလည္း အ႐ႈံးမရႇိႏိုင္ဘူး။

- ရန္သူ႕အေၾကာင္း မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ မိမိအေၾကာင္းကိုေတာ့ သိေနတယ္ဆိုရင္ စစ္႐ံႈးနိမ့္တဲ့ အလားအလာနဲ႔ စစ္ေအာင္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာေတြဟာ အတူျဖစ္တယ္။ ေအာင္လည္း ေအာင္ႏိုင္သလို ႐ံႈးလည္း ႐ံႈးႏိုင္တယ္။

- ရန္သူအေၾကာင္းကိုေရာ မိမိတို႔အေၾကာင္းကိုပါ မသိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲတိုင္းမႇာ က်ိန္းေသေပါက္႐ံႈးသြားမယ္။

ဆြန္ဇူးရဲ႕အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ရာမႇာ ဆီေလ်ာ္စြာအသံုးခ်ျခင္း

၁။ ဘယ္အခါမႇာ (Offensive Action) စတင္လုပ္ကိုင္ရမလဲဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ပါ
Offensive Action ဆိုတာ စစ္ေရးမႇာ မိမိတပ္က စတင္ထုိးစစ္ဆင္တာျဖစ္ေပမယ့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ရာမႇာေတာ့ ယႇဥ္ၿပိဳင္ဘက္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ေ၀စုကို အရယူႏိုင္ေရးအတြက္ အဲဒီၿပိဳင္ဘက္ကို ပစ္မႇတ္ထားကာ လိုအပ္သလို လုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္သူ။ အသံုးတည့္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရႇိထားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္အခါမႇာ (Offensive) လုပ္ရမယ္။ ဘယ္အခါမႇာမလုပ္ဘဲ ေနရမယ္ဆိုတာ သိလာႏိုင္တယ္။

၂။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမႇာ ခြဲေ၀သံုးစြဲပါ
ေငြအား၊ လူအား၊ စက္ကိရိယာအား စတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြမႇာ မိမိကၿပိဳင္ဘက္ထက္ အားနည္းေနျခင္း၊ ဒါမႇမဟုတ္ အားသာေနျခင္းအေပၚလိုက္ၿပီး လုိသလုိသံုးစြဲပါ။

၃။ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ
ရာထူးတာ၀န္အဆင့္အားလံုးမႇာ ရႇိၾကသူေတြအားလံုးကို ရည္မႇန္းခ်က္မႇာ ယံုၾကည္မႈရလာၾကဖို႔ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၄။ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚေပါက္ေရး အက်ဳိးရႇိေအာင္သံုးပါ
သူမ်ားေတြ အသင့္အေနအထားမႇာ မရႇိတဲ့အခ်ိန္မႇာ မိမိက အသင့္ျဖစ္ေနပါေစ။

၅။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မလုပ္ပါနဲ႔
လုပ္ငန္းဌာနစုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းဟာ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းကို သိထားရမႇာျဖစ္တယ္။ သူတို႔တစ္ဦးခ်င္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း ေပးထားရမယ္။

မန္ေနဂ်ာ႐ႈေထာင့္မႇ သံုးသပ္ခ်က္
ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္း စည္းကမ္းေတြကို လစ္လ်ဴ႐ႈရင္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာဖို႔ အလားအလာသိပ္မ်ားပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံမူေတြမႇာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္တယ္။

ေထာက္လႇမ္းျခင္း၊ စနည္းနာျခင္းမ်ားကို အခ်ိတ္အဆက္မိမိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါ
ေစ်းကြက္ကိုလည္း သိထားရမယ္။ မိမိအေၾကာင္းလည္း သိထားရမယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမႇာ ရရႇိထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေပၚမႇာသာ အေျခခံရမယ္။

ရည္မႇန္းခ်က္ေတြကို စြဲကိုင္ထားပါ
ပီျပင္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ခ်မႇတ္ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းထားပါ။ ေသြဖည္မသြားပါေစနဲ႔။

ခိုင္မာတဲ့အေနအထားရေအာင္လုပ္ပါ
မိမိရဲ႕အဓိကကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ပါ။ ၿပိဳင္ဘက္က အလြယ္တကူယူမသြားႏိုင္တဲ့ ေနရာကို ရေအာင္လုပ္ပါ။

အၿမဲယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ
ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ အၿမဲတမ္းရႇိေနရင္ လုပ္ရကိုင္ရတာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရႇိလာတယ္။ စိတ္ေအးလက္ေအး ေနႏိုင္သြားတယ္။

႐ုတ္တရက္ အံ့ၾသသြားမယ့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ခ်မႇတ္ထားပါ
ဒါက ၿပိဳင္ဘက္ကို စိတ္ဓာတ္အရ လႊမ္းမိုးသြားေအာင္လုပ္ရာမႇာ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္တယ္။ သူတို႔မလုပ္ခင္ မိမိက ျမန္ျမန္လုပ္ၾကႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။

ဘယ္လိုလႈပ္ရႇားလုပ္ကိုင္မလဲ စဥ္းစားပါ
ၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ယႇဥ္ရင္ မိမိက တစ္ပန္းသာတဲ့ အေနအထားရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ ႀကံဆပါ။ ယႇဥ္ၿပိဳင္ရာမႇာ ခုခံမႈသိပ္မရႇိတဲ့ ေနရာေတြကဘာလဲ၊ ဒါမႇမဟုတ္ ဘယ္သူမႇမရႇိေသးတဲ့ ေနရာေတြက ဘာလဲဆိုတာေတြ႕ေအာင္ရႇာပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းထားပါ
သူမ်ားေတြနဲ႔ယႇဥ္ရင္ မိမိက လံုလံုေလာက္ေလာက္အသာ ရေနတဲ့အင္အားေတြကို ထိေရာက္မႈရႇိႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ အခ်ိန္အခါေတြမႇာ စုစည္းထားပါ။ စစ္ဆင္ေရးမႇာ မိမိက စစ္အင္အားမရႇိရင္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးနည္းကို သံုးရပါတယ္။ အင္အားအႀကီးဆံုးေတြကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမႇာျဖစ္ျဖစ္ အင္အားနည္းသူေတြကို ေအာင္ႏိုင္မႇာျဖစ္တယ္။

Economy of Force ဆုိတဲ့ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားအတိုင္း လုပ္ကိုင္ပါ
Economy of Force ဆိုတာ မိမိရဲ႕ ရႇိရႇိသမွ် တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း အင္အားေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးထိေရာက္ႏိုင္သမွ် ထိေရာက္ေအာင္သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ဘာသာျပန္သူ)

႐ိုး႐ိုးရႇင္းရႇင္းလုပ္ပါ
႐ိုးရႇင္းတာဟာ အလုပ္အျဖစ္ဆံုးပါပဲ။ အရႇင္းဆံုးအစီအစဥ္ေတြေတာင္ တစ္ခါတစ္ရံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာ ခက္တတ္တယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားေတြဟာ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းညႊန္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာတရားေတြကို တစ္ခါတစ္ရံဆန္႔က်င္လုပ္မိၾကေပမယ့္ အၿမဲတမ္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ သိေတာ့သိတယ္။ တလြဲလုပ္ေနရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္ရႇိတယ္။ ဒီမူေတြ၊ သေဘာတရားေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳတာဟာ မိုက္မဲရာက်တယ္။ ဆန္႔က်င္ေသြဖည္ရင္လည္း ဆန္႔က်င္ေသြဖည္ေနပါလားဆိုတာ သိသင့္တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာေတြဟာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳကို ရလာေလေလ ဒီသေဘာတရားေတြကို ေသြဖည္ရင္ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္ဆိုတာ သိလာေလေလပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လံုဘဲနဲ႔ေတာ့ ေသြဖည္လုပ္ကိုင္ဖို႔ နည္းပါတယ္။