Millennial မ်ား ရာထူးတိုးမခံရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္း ၆ ခ်က္

Millennial မ်ား ရာထူးတိုးမခံရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္း ၆ ခ်က္

အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပမဲ့ ပထမအဆင့္မႇာပဲ ရပ္တန္႔ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ေအာက္ပါအခ်က္ ၆ ခ်က္က အေျဖေပးသြားမႇာပါ။

၁။ အလုပ္ကိုလြန္ကဲစြာလုပ္ျခင္း
အလုပ္ခ်ိန္ကို ရက္သတၲပတ္တစ္ခုအတြင္း နာရီ ၆၀ မႇ ၈၀ ထိ လုပ္ျခင္းက ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အလုပ္တန္ဖိုးကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းက ရလဒ္ကို အရည္အေသြးမႇ အေရအတြက္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕အလုပ္ကို သူေပးတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ တိုင္းတာမယ္ဆိုရင္ သူ႕ကိုေစ်းေပါတဲ့သူ၊ အဆံုး႐ႈံးခံႏိုင္တဲ့သူအျဖစ္ ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေၾကာင့္ သူ႕ကိုရာထူးတိုးဖို႔ ကုမၸဏီက စိတ္ထဲထားမႇာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုအလုပ္ပိုလုပ္တဲ့လူေတြကို ရာထူးတိုးအေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ရႇိရင္းစြဲလစာနဲ႔ပဲ အလုပ္ပိုႀကိဳးစားတဲ့အတြက္ အသိအမႇတ္အျပဳခံရမႇာပါ။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္တာ၀န္နယ္ပယ္မဟုတ္တဲ့ အလုပ္ေတြမႇာ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့၀န္ထမ္းေတြက ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရႏိုင္ေျခပိုမ်ားပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မႇာ တာ၀န္အသစ္ေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ကိုစီမံရာမႇာ ဘက္ညီေနဖို႔အတြက္ ကိုယ္ကဘယ္နယ္ပယ္မႇာ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈရႇိတယ္၊ ျပႆနာေျဖရႇင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကို မိမိကိုယ္ကိုေမးဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပႆနာ ေျဖရႇင္းႏိုင္တဲ့သူေတြကို ကုမၸဏီေတြက လိုခ်င္ၾကပါတယ္။

၂။ ေလ့လာစူးစမ္းခ်င္စိတ္မရႇိျခင္း
၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္မႇာ စြဲေဆာင္မႈမရႇိဆံုးအခ်က္က အရာအားလံုးကို သူသိတယ္လို႔ ေတြးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ သင္က အားလံုးသိတယ္လို႔ ယူဆတဲ့စိတ္ရႇိေနရင္ ေမးခြန္းေတြေမးၾကည့္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈဆိုတာက နာရီေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္မႈကတစ္ဆင့္ရရႇိတာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ဖတ္ခ်င္စိတ္၊ သင္ယူခ်င္စိတ္နဲ႔ စူးစမ္းခ်င္စိတ္ေတြသာမက ကိုယ္ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေပၚမႇာ ႏႇစ္သက္တဲ့စိတ္လည္း ရႇိဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္က ဘယ္ေနရာကေန စကားစေျပာရမလဲမသိရင္ စကားေျပာေတာ္တဲ့လူေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ၊ စကားေျပာသင္တန္းေတြတက္ပါ၊ လူထုစကားေျပာနည္းေတြကို သင္ယူပါ၊ ခက္ခဲတဲ့စကားေျပာေတြကို ေလ့လာပါ။ ေလ့လာစူးစမ္းခ်င္စိတ္က ပတ္သတ္ဆက္ႏႊယ္ကတစ္ဆင့္ ျဖစ္လာတာပါ။

၃။ ေခါင္းညိတ္လြယ္ျခင္း
ေလသံေပ်ာ့ေပ်ာ့စကားေျပာျခင္းနဲ႔ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမႇာ ကိုယ္တိုင္က သေဘာထားအျမင္မတူရင္ေတာင္ ေခ်ပျငင္းခံုျခင္းမျပဳဘဲနဲ႔ အလြယ္တကူလက္ခံတတ္တဲ့ စ႐ိုက္ေတြက ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရႏုိင္ေျခနည္းေစပါတယ္။ ေခါင္းညိတ္လြယ္တတ္တဲ့လူေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအျဖစ္လည္း မယူဆၾကပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္အလုပ္တာ၀န္ေပၚမႇာ ခုိင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ၿပီး သေဘာထားမတူရင္လည္း ျပန္လည္ေခ်ပတတ္တဲ့သူေတြကို ေခါင္းေဆာင္ဖို႔အလားအလာရႇိသူေတြအျဖစ္ သတ္မႇတ္ေလ့ရႇိပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာအခ်ဳိ႕က နာခံတတ္တဲ့သူေတြကို သူတို႔အနီးမႇာထားေစခ်င္ၾကေပမဲ့ မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုကေတာ့ ကိစၥတစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္မႇာ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို ေထာက္ျပတတ္တဲ့သူေတြကို အလုိရႇိၾကပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ေခါင္းမညိမ့္တတ္တဲ့သူေတြက ဒီလိုအပ္ေနတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြကို ေပးႏုိင္စြမ္းရႇိပါတယ္။

၄။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမရခဲ့ျခင္း
ရာထူးတုိးျမႇင့္မခံရတာက ေလ့က်င့္မႈမႇားေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြက အေရးနဲ႔အေျပာ အပါအ၀င္ေျပာဆိုဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးမႇာ ေလ့က်င့္လိုစိတ္ နည္းပါးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြကို အလိုအပ္ဆံုး အရည္အေသြးေတြအျဖစ္ အလုပ္ရႇင္ေတြက သတ္မႇတ္ထားၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ယူဖို႔ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို သိေအာင္လုပ္ၿပီး ရရႇိေအာင္နည္းလမ္းရႇာပါ။ ရာထူးတိုးခံရခ်င္ရင္ သင္ယူလိုစိတ္ရႇိေၾကာင္းျပပါ။ ၀န္ထမ္းေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးက အလုပ္ရႇင္ေတြနဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔က အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို လိုအပ္ပါတယ္။

၅။ မႇီခိုလြန္းျခင္း
အလုပ္ကိစၥတိုင္းမႇာ အႀကီးအကဲရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ယူတာက ေအာင္ျမင္ဖို႔ အေရးပါတဲ့အရည္အေသြးတစ္ခုလို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါက စိတ္မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ဖို႔အလားအလာမရႇိျခင္းနဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္ခ်က္မရႇိျခင္းေတြကို ျပသပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ၿပီး စိုးရိမ္စိတ္မ်ားတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အထက္လူႀကီးရဲ႕ ဂ႐ုစိုက္မႈကိုရဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ရာထူးတိုးခံရဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးမႇလုပ္သင့္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မႇာလည္း တိုင္ပင္မႈမလုပ္ရင္ မႀကိဳက္တဲ့အႀကီးအကဲေတြရႇိပါတယ္။ အဲဒီအခါမ်ဳိးမႇာ ကိုယ္လုပ္မယ့္အေၾကာင္းအရာကို တိတိက်က်တင္ျပႏိုင္ျခင္းက အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ျပင္ဆင္မႈလုိအပ္ပါတယ္။ ကိစၥအေသးေလးျဖစ္ရင္ေတာင္ တင္ျပမႈတစ္ခုလိုေတြးပါ။ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းတစ္ခုလုပ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုတာ၀န္ေပးထားတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ဘယ္လိုေျဖရႇင္းသြားမလဲ ဆိုတာကို တင္ျပပါ၊ သူတို႔ရဲ႕သေဘာတူညီမႈကိုယူပါ။ အဲဒီေနာက္ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္အရာကို အတည္ျပဳပါ။ သင္သေဘာတူညီထားသလုိ လုပ္ေဆာင္မႈမၿပီးမခ်င္း အႀကီးအကဲနဲ႔ ထပ္မတုိင္ပင္ပါနဲ႔။

၆။ တစ္ကိုယ္တည္း သီးသီးသန္႔သန္႔ေနထိုင္ျခင္း
တစ္ေယာက္တည္းသီးသန္႔ေနတာကိုသေဘာက်တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက အလုပ္အားလံုးကို တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ အျခားသူေတြဆီက အႀကံဉာဏ္ေတာင္းဖို႔ ၀န္ေလးတတ္ၾကပါတယ္။ အမႇန္ေတာ့ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းနဲ႔ မတည္တံ့ႏိုင္ပါဘူး။ အားလံုးက အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားသူေတြကတစ္ဆင့္ သင္ယူႏိုင္စြမ္းရႇိျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈရေစပါတယ္။

ကိုယ့္ကုိယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ေစတဲ့ လူေတြကိုယ့္အနားမႇာ ရႇိဖို႔လိုပါတယ္။ လူေတြနဲ႔ဆက္ဆံဆက္သြယ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြရႇိပါတယ္။ ေကာ္ဖီအတူေသာက္ရင္ သိခ်င္တာကိုေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြကို ေက်ာ္လႊားပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေတာင္းျခင္းေတြကို လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ၿခံဳငံုေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရဖို႔အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္နဲ႔ တာ၀န္ကို နားလည္ေအာင္၊ ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ေလ့လာထားပါ၊ ျပႆနာေတြကို ေျဖရႇင္းၾကည့္ပါ၊ ကိုယ့္သေဘာထားအျမင္ကို ခ်က္က်လက္က်နဲ႔ ေခ်ပေျပာဆိုပါ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ယူၿပီး ကုိယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းျပပါ၊ ကိုယ့္ကိုအားတက္ေစတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပါ၊ သူတို႔ဆီက သင္ယူပါ။